LEZINGEN

Cursus: Kabbalah en Levenskunst

Theosofische Vereniging Arnhem

Docent: Kees Voorhoeve


 


Kabbalah is een inspirerende mystieke stroming binnen de Joods-Christelijke traditie en geeft diepgaande beschouwingen over de kosmos, de mens en de zin van het leven.

In de Kabbalah ontvouwt zich een krachtige levenskunst om te zorgen voor een evenwichtig, vreugdevol en rechtvaardig leven.

Aan de hand van de "Boom des Levens" zullen in zeven bijeenkomsten verschillende aspecten van de Kabbalistische levenskunst verhelderd worden waarbij de fases van de spirituele weg in kaart worden gebracht en concreet worden gemaakt naar ons dagelijkse leven.
 


Data cursus:

16 oktober 2017 een inleidende lezing om 20.00

Zes cursusavonden van 19.30 tot 21.30
20 november
11 december
22 januari 2018
19 februari
19 maart
16 april


Voor aanmelding, zie Theosofie ArnhemLezingencyclus

Helderheid, vrijheid en vreugde 
Kabbalah en Levenskunst 

Centrum de Zin Harderwijk

Onder begeleiding van Kees Voorhoeve

Door de eeuwen heen hebben verschillende filosofische en spirituele stromingen het belang van levenskunst benadrukt. Hierbij gaat het om de vraag “hoe kan je zinvol, goed en mooi leven?”
In deze lezingencyclus zal aan de hand van de Kabbalah, de kunst van het leven besproken worden.

Tijd: Op de maandagavond van 20.00 tot 22.00 / Zaal open om 19.30

Data van de lezingencyclus:
Maandag 9 oktober en maandag 6 november 2017
+ inspiratiedag 19 november

Voor aanmelding en info stuur een mail naar: vrijzinnigcentrum@gmail.com